מדריך ליבואן המתחיל – חלק א

מדריך ליבואן המתחיל – חלק א

מכס וחוקיות יבוא ביבוא אישי ומסחרי

נקדים ונאמר כי המושג חוקיות יבוא מתייחס לדרישות המדינה ביבוא מוצרים ומגדירים; תנאים, רישיונות יבוא, אישורי יבוא. כאשר למוצר אין חוקיות יבוא, ניתן לייבא ממנו ללא כל הגבלה וללא דרישה להצגת אישורים או רישיונות. במאמר זה נתייחס בקצרה לשני צווים ראשיים: צו יבוא חופשי המסדיר יבוא מסחרי, וצו יבוא אישי המסדיר את ההוראות החלות על יבוא אישי.

על מנת לחפש בצווים עליך לדעת את פרט המכס המתאים. משרד הכלכלה מיחשב לאחרונה במסגרת תכנית פיילוט את שני הצווים ומאפשר ביצוע חיפושים לפי מילות חיפוש או פרט מכס.

רגולציה או חוקיות יבוא, מתחילה באיסור יבוא מוחלט (לפי צו המכס איסור יבוא). הפרתו היא עבירה על דיני היבוא וגורל המטען – השמדה בפיקוח מכס, או ייצואו חזרה לחו"ל. עבור ביבוא פריט החייב בהצגת רישיון יבוא, שהיעדרו משמעו עבירה על דיני יבוא שעליה יוטל על היבואן תשלום כופר כספי (גם אם הרישיון יבוא יתקבל ויוצג לאחר מכן). על חלק מהטובין חלה דרישה להצגת אישור מצד רשות מוסמכת, כמו מכון תקנים או משרד ממשלתי אחר. היעדר אישור תקן בזמן היבוא אינו מגיע לכלל עבירה כל עוד לא התחיל תהליך השחרור. ניתן לטפל בהגשת בקשה לאישור תקן גם לאחר הגעת המשלוח לנמל, כל עוד לא התחיל תהליך השחרור במכס.

יש הסבורים כי יבוא כמות קטנה של מוצר החייב באישור מכון התקנים מותרת תמיד, אך לא כך הדבר ואין להקיש ממוצר אחד לאחר. הסדרים המעניקים פטור מתקנים ביבוא מסחרי לא תמיד רלוונטיים ומותרים ביבוא אישי. כמו למשל שימוש בהצהרה של התוספת החמישית לצו יבוא חופשי, המאפשרת יבוא דוגמאות של עד 2 יחידות, אינה מותרת ביבוא אישי. נוהל כמות קטנה המאפשר קבלת אישור פטור מתקן אינו חל ביבוא אישי.

באיזה מקרים חובה להציג אישור מכון התקנים?

ראוי לציין כי חובת הצגת אישור תקן, כאשר זה נדרש, חלה במקרים מסוימים גם ביבוא אישי של יחידה אחת. כדוגמא נציין מוצרים מענף התחבורה המסווגים בפרט 8711 כגון אופניים עם מנוע עזר, קורקינט חשמלי, רכי-נוע וכדומה החייבים ברישיון תחבורה (תוספת ראשונה לצו יבוא אישי) וכמובן בבדיקה מלאה.

דוגמא נוספת מתחום הצעצועים הוא מתקן משחקים מתנפח לילדים המסווג בפרט 9508. אף כי ניתן לסווג אותו בפרט 9506 (שאינו חייב בתקן) חייב באישור תקן רשמי גם ביבוא אישי של פריט בודד. לאור הלקונה הזו (וכמובן לאור חשיבות נושא בטיחות ילדים) הורה משרד הכלכלה למכס לאכוף את הדרישה לת.ר. גם בפרט 9506, אף שהדרישה לתקן טרם הוסדרה ברשומות.

קסדה לאופניים או לאופנוע – ביבוא מסחרי מותרת (לפי נוהל כמות קטנה) יחידה אחת בפטור מבדיקה (לפי נוהל כמות קטנה), או שימוש בהצהרה לפי התוספת חמישית לצו יבוא חופשי. ביבוא אישי של קסדה אין אופציה כזו ומכאן שיבוא אישי של קסדה אינו יכול להתקיים.

הקלות ביבוא

הקלות ביבוא אישי במסגרת צו יבוא אישי מכוח סעיף 2 בפקודת היבוא והיצוא (ולא מכוח פקודת המכס) מסדירה רגולציה ביבוא. מתייחסות על פי רוב לערך הטובין המיובאים או לכמות המותרת ביבוא אישי, אבל לא בהכרח פוטרת מחוקיות יבוא, כאשר זה נדרש. מאחר שכך הם פני הדברים, חובה על היבואן על לבדוק אם הפרט האמור מצוין בתוספות לצו יבוא אישי, כפרט מכס החייב באישור או רישיון יבוא. כאשר הפטור מהצגת אישור תקן – לפי הצו – חל רק לגבי פריטים המופיעים בתוספת השלישית לצו יבוא אישי. חובת התקן חלה על כל הפריטים המופיעים בתוספת הראשונה והשנייה לצו. (פריטים אלה מסווגים בפרט המהותי שלהם ולא בפרטים הרלוונטיים האפשריים לכאורה, בפרק 98 לתעריף המכס, שהם פרטי מכס לצרכי מכס בלבד).

צו יבוא אישי מאפשר הגשת פטור מאישור תקן למשרד הכלכלה גם ביבוא אישי לפריטים כגון: מנורות, מתקני משחקים (לא מתנפחים!), שקעים, תקעים, ספקי כוח, שנאים, מכשירי חימום וכדומה. ראה נספח ב' להוראות מנכ"ל רשימת טובין שניתן להגיש בגינם בקשה לפטור מהצגת אישור ת"ר, בקישור להלן

אם כן, חוסר תכנון של יבואן שהתבסס על מידע לקוי או חסר יוביל בסופו של תהליך גם להוצאות גבוהות במקרה הטוב.

ראה קישורים:

חיפוש חוקיות יבוא בצו יבוא חופשי

מלבד אופציית החיפוש מאפשר האתר כניסה לתעריף המכס, ונותן מידע מקיף וחינמי ביבוא מסחרי. מה אסור לייבא, כיצד מגישים בקשה לתקן, מדינות אסורות ביבוא וכדומה.

חיפוש חוקיות יבוא בצו יבוא אישי

חלק ב' של המדריך יעלה בקרוב באתר מועדון אולספוט

One comment

  1. פינגבק:מדריך ליבואן המתחיל – חלק ב - אולספוט | שירותי סחר בינלאומי לעסקים

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *