מדריך ליבואן המתחיל – חלק ב

מדריך ליבואן המתחיל – חלק ב

לפני שתקראו את המאמר מומלץ לקרוא את חלק א' – לחצו כאן

כיצד להימנע מהפסדים כספיים בתהליך היבוא

רכישה בתנאי מכר שאינם מתאימים לעסקה ולקונה, חושפים את היבואן להוצאות גבוהות ובלתי צפויות וסיכונים לנזקים במהלך ההובלה, שלא בוטחו. במדריך ליבואן המתחיל תלמדו לא לעשות את הטעויות האלו.

בחירה בתנאי מכר שבה המוכר קובע את תנאי ההובלה, מתקשר עם משלח זר, ומשלם לו בגין ההובלה. תנאים אלה אינם רצויים, והם כללים מקבוצה C, על פי רוב יהיו CIF או CFR. בעסקאות אלה היבואן הופך לפסיבי וממתין להודעה של משלח ישראלי המשמש נציגו של המשלח הזר הפועל בשם הספק. מאחר ומרכיב ההוצאה שטרם שולמה הנקרא "הוצאות מקומיות" או תחת הכותרת הכללית והבלתי מדויקת "פקודת מסירה", הוא מרכיב שגבולותיו רחבים ובלתי מוגבלים, חשוף היבואן לדרישה לתשלום גבוה מעל למקובל בעסקאות אחרות, כתנאי לפדיון המטען מחברת הספנות.

המלצה שלנו: בחר בתנאי מכר FCA. פנה למשלח ישראלי שיטפל לך במשלוח. בקש שניים או יותר הצעות מחיר, בקש פירוט, כולל הוצאות מקומיות ועמילות מכס.

סוג ההבולה בהאתם למטען

בחירה בסוג הובלה אשר אינו מתאים למטען: סוג המטען, גודלו ומשקלו, מידת הרגישות שלו, רמת הדחיפות בהזמנה, עלותו (פר ק"ג/טון), קיום נמל ימי/שדה תעופה בסביבה ועלות ההובלה עצמה; כל אלה ישפיעו על סוג ההובלה שתבחר. בהובלה ימית תוכל להתלבט בין הובלה במכולה מלאה, אם יש הצדקה לכך מבחינת נפח המטען, או מטען חלקי בשיטת קונסולידציה, למכולה המשותפת למספר יבואנים.

נקודת האיזון בין שתי השיטות תקבע את נפח המטען שממנו כדאי לבחור במכולה מלאה. להלן המשוואה

 FCL | LCL = 1200usd100𝑢𝑠𝑑 = 12 W\M

לכאורה מטענים עד 11 מ"ק משתלם (תיאורטית) להוביל בשיטת LCL ואילו מטענים מעל 12 מ"ק/טון משתלם להוביל במכולה מלאה. לגבי מטען בגודל 12 טון/מ"ק – היבואן אדיש כיוון שעלויות ההובלה (לכאורה) זהות.

מדריך ליבואן המתחיל – נקודות לחשיבה ובדיקה בטרם קבלת החלטה:

בהובלה ימית במכולה מלאה נדרש לשלם סכום בגין פיקדון מכולה שיכול לנוע בין 500 ל-1000 דולר. סכום זה נועד לכסות חיובי השהיות בגין המכולה, אם יתקבלו כאלה לאחר השחרור, במידה והמכולה לא תוחזר תוך 7 ימים (אם כך סוכם עם המוביל) סכום זה יוחזר ליבואן לאחר כמה חודשים, במידה ולא התקבלו עד אז חיובי השהיות מחברת הספנות, בניכוי "דמי טיפול" לפי שיקול דעת המשלח).

על כן, ביבוא מטען במכולה שלמה, על היבואן לפעול במהירות ובזריזות בטרם יחלפו 3 ימים המותרים באחסנה בנמל או יחלפו ימי השהייה הקצרים המותרים ללא תוספת תשלום.

מומלץ במסגרת המשא ומתן עם חברת הספנות/המשלח (יש להתייחס למשלח כאילו הוא חברת ספנות) יש לדרוש בתוקף 7 ימי השהייה חופשיים, זאת למקרה ויהיה צורך בכך, לעיתים תקלות בלתי צפויות, או בדיקות מכס, עיכובים שונים, ניירת חסרה, אישור תקן שנדרש, שטר מטען מקורי שלא הגיע, סופי שבוע וחגים שחלו באותה תקופה, כל אלה עלולים ל"בזבז" לנו במהירות את מספר ימי ההשהיה המותרים ולהכניס אותנו למרוץ הזמן כנגד חיובים גבוהים ומופרזים שלא יותירו מהפיקדון שלנו דבר, ואף יוסיפו חיובי השהייה ואחסנה נוספים.

שילוח בינלאומי - אולספוט
שילוח בינלאומי

יבוא בשיטת LCL – מדריך ליבואן המתחיל

בחר בשיטה זו אם המטען שלך בנפח של עד 10 מ"ק. בכפוף לשיקולים נוספים ובדיקת עלויות מכולה מלאה מול מחיר לטון. המחיר שתשלם יהיה פר טון או מ"ק, ואגרות והיטלי נמל יחולקו בין היבואנים השותפים למכולה. לפי שיטה זו, המטען ירוקן במסוף מטענים, ולכן תחויב בסעיף "ריקון מכולה" ואחסנה במסוף מטענים. גם כאן תקופת האחסנה המותרת ללא תוספת תשלום (שכבר נגבה תחת סעיף אחסנה) הוא שלושה שבועות. לאחר מכן עלות האחסנה עולה בסכומים משמעותיים, כולל חיוב לאחור.

בחירה ביבוא מוצר החייב באישורים ובדיקות תקן שעלותם יקרה

ההמלצה שלנו היא להימנע ככל האפשר מיבוא פריטים החייבים בחוקיות יבוא לפחות במשלוחים הראשונים, אלא אם כן היבואן ביצע את כל ההכנות הנדרשות מראש ומודע לכל ההוצאות והדרישות מהפריט. ביבוא של מוצר החייב באישור תקן, ניתן להגיש בקשה לשחרור מותנה וביצוע בדיקה לאחר השחרור, יש לפעול במהירות ובזריזות, טרם הגעת המשלוח לנמל.

יש לבצע מוקדם ככל האפשר:

1. רישום במרשם היבואנים (הערה: ביבוא אישי אין חובה להירשם במרשם היבואנים!)
2. מילוי סט הטפסים של מכון התקנים ושליחה חזרה לפקיד המטפל.
3. יש לוודא שהפקיד המטפל: פתיחת הלקוח במעבדה הרלוונטית ובמחלקת כספים של מכון התקנים.
4. פרוספקט/מפרט טכני זמין ומעודכן, לדרוש מהספק.
5. הגשת בקשה למכון התקנים (או משרד אחר) לאישור תקן על ידי הפקיד המטפל במחלקת עמילות.

המלצה: רכוש כרטיס אלקטרוני חכם שיאפשר לך להתנהל יעיל יותר מול סוכן המכס, מכון התקנים, או רשויות אחרות, בין אם בהגשת הבקשה עצמה או לכל הפחות מעקב אחר הבקשה עד לאישור הבקשה וקבלת האישור למכס. כרטיס אלקטרוני חכם מאפשר לך להיות עצמאי בהכנת ייפוי כוח לסוכן מכס, והכנת תצהיר יבואן כאשר זה נדרש בעסקאות מעל 5,000 דולר ללא תשלום לסוכן המכס.

טיפול איטי בתהליך השחרור מצד סוכן המכס ומצד היבואן
עם הגעת המשלוח לנמל, יש לשמור על קשר רציף עם הפקיד המטפל. יש לוודא שכל מסמכי היבוא הנדרשים נמצאים בתיק, שלא חסר שטר מטען, או מסמך כלשהו. לחתום על מסמכי היבוא, להיות זמין במיילים ובטלפון לכל פנייה של הפקיד, ולא להשתהות בהעברת התשלום לפי הזמנה הכספית, שאותה יש לבדוק ביסודיות מול הצעת המחיר.

מדריך ליבואן המתחיל – מסמכי יבוא לא תקינים
  • חשבון ספק לא קריא או שאינו כולל מספר חשבון, תאריך, תנאי מכר, סכום, מטבע, או שכולל סעיפים ללא תמורה הדורשים בירור, או הנחות לא קבילות, או כולל פריטים לא מזוהים ולא ברורים.
  • משלוח מגיע ללא מפרט אריזה כאשר זה נדרש על ידי המערכת, או גרוע מכך על ידי מעריך מכס בבקרת מסמכים. יש להקפיד לבקש מהספק מפרט אריזה, גם אם נראה לכם מיותר.
  • תעודת המקור חסרה, או פגומה – במשלוחים בהם זה נדרש. המתנה לתיקון או תשלום מכס.
  • אין קטלוג /מפרט טכני זמין . גם אם הפריט אינו חייב באישור תקן. לצורך סיווגו ועל מנת להבין כיצד הוא פועל וממה מורכב נדרש, לעיתים נדרש עיון במפרט טכני. גם אם המסווג מוותר על המפרט ומסווג את החשבון ללא עיון במפרט, ייתכן שבתהליך בקרת מסמכים של המכס המסמך יידרש.
  • נדרש שטר מטען מקורי שטרם הגיע לידי היבואן. קבלת שטר מטען מקורי הינו באחריות היבואן, כאשר על פי רוב מעורבים ענייני כספים ותשלומים לספק, הגורמים לעיכוב בקבלת שטר המטען, או החלפתו במסמך הובלה בלתי סחיר, מסוג TELEX או אחר, המאפשר שחרור ללא שטר מטען מקורי.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *